Powrót

Rekordy dla Albertini Jean-MarieA23115

Lexique d'économie / sous la dir. de Ahmed Silem, Jean-Marie Albertini ; avec le concours de Michel Auvolat [i in.]. - 4e éd. - Paris : Dalloz, 1992. - VIII, 576 s. ; 18 cm

ISBN 2-247-01308-2

[000001341]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]