Powrót

Rekordy dla Aeberhard Jane Hodges Zobacz: Hodges-Aeberhard JaneR1504

Affirmative action in the employment of ethnic minorities and persons with disabilities / ed. by Jane Hodges-Aeberhard, Carl Raskin ; International Labour Office. - Geneva : ILO, 1997. - 115 s. ; 24 cm

ISBN 92-2-109521-5

[000023620]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]