Powrót

Rekordy dla Adamowski JanB65398

Między literaturą a historią : z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w. / pod red. Eugenii Łoch ; aut. Jan Adamowski [i in.]. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1986. - 261, [3] s. ; 24 cm

ISBN 83-222-0320-9

[000029293]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]