Powrót

Rekordy dla Arnold RainerB139195 BSE12250

Current constitutional issues : a jubilee book on the 40th anniversary of scientific work of prof. Bogusław Banaszak / [ed. Emilio Castorina i in. ; aut. Rainer Arnold i in.]. - Warszawa : Beck, 2017. - XXXIV, 545 s. : portr. ; 25 cm

ISBN 978-83-812-8136-2

[000142356]

B101804 B101825 BSE7122

Parlament Europejski oraz parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej / Rainer Arnold [i in.]. - Warszawa : SGH, 2005. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-7378-135-8

[000070815]

B136229

Szmyt Andrzej

Transformation of law systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989–2015 : liber amicorum in honorem prof. dr. dres. H.C. Rainer Arnold / ed. by Andrzej Szmyt and Bogusław Banaszak. - Gdańsk : Uniw. Gdański, 2016. - 549 s. : portr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7865-429-2

[000135579]

B139300

Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Skocznemu / [red. nauk. Maciej Bernatt i in. ; aut. Arnold Rainer i in.]. - Warszawa : Beck, 2017. - XXXV, [1], 853 s. : portr. ; 25 cm

ISBN 978-83-255-9618-7

[000142731]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]