Powrót

Rekordy dla Ardoino JacquesB59817

Ardoino Jacques

Education et relations : introduction a une analyse plurielle des situations educatives / par J. Ardoino ; avec la collab. de G. Berger [i in.]. - Paris : Gauthier-Villars, 1980. - 183 s. ; 24 cm

ISBN 2-04-011209-X

[000025238]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]