Powrót

Rekordy dla Adamas PiotrB136026

Miasto w budowie : prawne problemy inwestycji komunalnych / pod red. Marleny Sakowskiej-Baryły i Marcina Górskiego ; [aut. Piotr Adamas i in.]. - Warszawa : MUNICIPIUM, 2016. - 193 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-61980-72-8

[000135216]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]