Powrót

Rekordy dla Askanas BarbaraZ100741

Kultura i jej krąg 1946-1986 : katalog wystawy Czterdziestolecia Instytutu Literackiego : Biblioteka Polska, Paryż 11 XII 1986 - 10 I 1987 / wystawę przygot. stow. Les Amis de Kultura : Barbara Askanas - komisarz wystawy [i in.] ; red. katalogu Grażyna Pomian [i in.]. - Lublin : UMCS, 1995. - 203 s. : faks., fot., rys. ; 29 cm

ISBN 83-227-0717-7

[000011684]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]