Powrót

Rekordy dla Ardizzoni MarcoBSE7526

German tax and business law / Marco Ardizzoni [i in]. - London : Sweet and Maxwell, 2005. - ok.650 s.wiele liczb ; 26 cm

ISBN 0-421-913 304

[000076935]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]