Powrót

Rekordy dla Adamowiczowa JaninaA25836 Z109930

Nagrody Państwowe w latach 1948-1955, 1964-1972 : informator / [oprac. Janina Adamowiczowa, Marian Kotowski] ; Komitet Nagród Państwowych. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1973. - 282 s., [2] k. złoż. : fot., wykr. ; 19 cm

[000060387]

A12058 B94384 Z104034

Nagrody Państwowe w latach 1948-1980 : informator / [oprac. Janina Adamowiczowa] ; Komitet Nagród Państwowych. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983. - 354 s. ; 21 cm

ISBN 83-04-01611-7

[000023727]

A25839

Nagrody Państwowe w latach 1948-1990 : informator / [oprac. Janina Adamowiczowa] ; Komitet Nagród Państwowych. - Warszawa : Wrocławska Druk. Naukowa, 1990. - 271 s. ; 20 cm

[000060388]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]