Powrót

Rekordy dla Adam WolfgangB65220

Adam Wolfgang

Internationaler Versorgungsausgleich / Wolfgang Adam. - Tübingen : J.C.B. Mohr, 1985. - XXXI, 538 s. ; 24 cm. - (Studien zum Ausländischen und Internationalen Privatrecht, ISSN 0720-1141 ; 13)

ISBN 3-16-645012-2

[000023830]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]