Powrót

Rekordy dla Auel KatrinB133399

After Lisbon : national parliaments in the European Union / Katrin Auel and Thomas Christiansen. - London : Routledge, 2015. - XV, 162 s. : wykr. ; 24 cm. - (West European Politics Series)

ISBN 978-1-13-893936-3

[000128675]

B110039

The Europeanisation of parliamentary democracy / ed. by Katrin Auel and Arthur Benz. - London : Routledge, 2007. - 228 s. ; 24 cm. - (Library of Legislative Studies, ISSN 1460-9649)

ISBN 978-0-415-37133-9

[000084491]

B130740

Parliamentary communication in EU affairs : connecting with the electorate? / Katrin Auel and Tapio Raunio. - London : Routledge, 2014. - XIV, 143 s. : wykr. ; 24 cm. - (Library of Legislative Studies, ISSN 1460-9649)

ISBN 978-0-415-81538-3

[000123083]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]