Powrót

Rekordy dla Arnold OtfridZ113547

Von den Anfängen : eine illustrierte Chronik der PDS 1989-1993 / [berarb. Otfrid Arnold i in.]. - Berlin : Dietz, 1994. - 184 s. : il. ; 22 cm

ISBN 3-320-01850-7

[000107355]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]