Powrót

Rekordy dla Antkowiak PawełB136196

25 lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia i perspektywy rozwoju : praca zbiorowa / pod red. Pawła Antkowiaka. - Poznań : UAM. Wydz. Nauk Polit. i Dziennikarstwa, 2015. - 190 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-62907-66-3

[000135439]

B129070

Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego / red. nauk. Paweł Antkowiak. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014. - 210 s. : wykr. ; 23 cm. - (Polska i Europa Wobec Wyzwań Współczesnego Świata)

ISBN 978-83-7780-896-2

[000120442]

B138162

Kmieciak Robert

Pożądany kierunek zmian modelu samorządu gospodarczego w Polsce : rozważania na podstawie projektu ustawy o izbach przemysłowo-handlowych Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl / Robert Kmieciak, Paweł Antkowiak, Adam Jaskulski. - Poznań : UAM. Wydz. Nauk Polit. i Dziennikarstwa, 2016. - 161 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-62907-95-3

[000140455]

B123010

Kmieciak Robert

Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski / Robert Kmieciak, Paweł Antkowiak, Katarzyna Walkowiak. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 2012. - 307 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7151-071-7

[000108656]

B124949

Antkowiak Paweł

Samorząd zawodowy w Polsce / Paweł Antkowiak. - Warszawa : Dom Wydaw. Elipsa, 2012. - 334 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7151-935-2

[000112480]

B139039

Antkowiak Paweł

Teoria i praktyka przywództwa politycznego na przykładzie bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta / Paweł Antkowiak, Łukasz Scheffs. - Poznań : UAM. Wydz. Nauk Polit. i Dziennikarstwa, 2016. - 203 s. : wykr. ; 24 cm

[000142113]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]