Powrót

Rekordy dla Adam ThomasB88251

Politische Kultur in Ostmittel- und Südosteuropa / Werner Bramke (Hg.) ; in Zusammenarbeit mit Thomas Adam. - Leipzig : Leipziger Univ.- Verl., 1999. - 251 s. ; 21 cm. - (Forschungsseminare des ZHS ; 2)

ISBN 3-933240-61-1

[000047153]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]