Powrót

Rekordy dla Audycka BarbaraB139159

Programy mieszkaniowe w przeciwdziałaniu bezdomności : dobre praktyki i refleksja systemowa / red. Jakub Wilczek ; [aut. Barbara Audycka i in.] ; Rzecznik Praw Obywatelskich. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2017. - 136 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-65029-32-4

[000142580]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]