Powrót

Rekordy dla Arnold MatyldaB100464

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych : praca zbiorowa / pod red. Witolda Modzelewskiego ; Matylda Arnold [i in.] ; red. prowadzący: Renata Kabas-Komorniczak ; wyboru orzecznictwa dokonał: Bogusław Dauter. - Wyd. 5 zaktual. i popr., stan prawny : 1 lipiec 2004 r. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych, 2004. - 1032 s. ; 24 cm. - (Prawo Podatkowe / Instytut Studiów Podatkowych ; z. 150)

ISBN 83-89496-45-3

[000068985]

B103383 BSE7136#ubytek

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych : praca zbiorowa / pod red. Witolda Modzelewskiego ; Matylda Arnold [i in.] ; red. prowadzący: Renata Kabas-Komorniczak, Cezary Pieńkosz ; wyboru orzecznictwa dokonał: Bogusław Dauter. - Wyd. 6 zaktual. i rozszerz., stan prawny : 1 styczeń 2005 r. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, 2005. - 1057 s. ; 24 cm. - (Prawo Podatkowe / Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy ; z. 157)

ISBN 83-89496-70-4

[000072224]

B84291

Modzelewski Witold

Materialne prawo podatkowe : (część szczegółowa) / Witold Modzelewski, Jerzy Bielawny ; współpr.: Matylda Arnold, Grzegorz Mularczyk, Jarosław Sekita ; pod red. Witolda Modzelewskiego. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych, 1998. - 125 s. ; 21 cm. - (Prawo Podatkowe / Instytut Studiów Podatkowych ; z. 27)

ISBN 83-87181-11-0

[000041523]

B89250

Modzelewski Witold

Materialne prawo podatkowe : (część szczegółowa) / Witold Modzelewski, Jerzy Bielawny ; współprac. Matylda Arnold, Grzegorz Mularczyk, Jarosław Sekita ; pod red. W. Modzelewskiego. - Wyd. 2 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych, 1999. - 144 s. ; 21 cm. - (Prawo Podatkowe / Instytut Studiów Podatkowych ; z. 48)

ISBN 83-87181-02-1

[000050283]

B89249

Arnold Matylda

Nowe zasady zapłaty, zabezpieczenia i egzekucji zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarczych w świetle Ordynacji podatkowej / Matylda Arnold, Elżbieta Liwanowska, Jacek Tarwid. - Stan prawny na dzień 10 kwietnia 1999 r. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych, 1999. - 238 s. ; 21 cm. - (Prawo Podatkowe / Instytut Studiów Podatkowych ; z. 44)

ISBN 83-87181-66-8

[000050281]

B84021

Arnold Matylda

Podatek dochodowy od osób prawnych w orzecznictwie sądowym / Matylda Arnold, Adam Bącal. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych, 1998. - 440 s. ; 21 cm. - (Prawo Podatkowe / Instytut Studiów Podatkowych ; z. 14)

ISBN 83-87181-70-6

[000040655]

B84022

Arnold Matylda

Polskie prawo finansowe : zbiór przepisów / Matylda Arnold, Stella Brzeszczyńska ; red. nauk. Witold Modzelewski, Elżbieta Chojna-Duch. - Stan prawny na 1 maja 1998 r. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych, 1998. - 642 s. ; 21 cm

ISBN 83-87181-95-1

[000040619]

C12664

Polskie prawo podatkowe : zbiór przepisów / Matylda Arnold ; red. nauk. Witold Modzelewski. - Warszawa : Inst. Studiów Podatkowych, 1997. - 855 s. ; 29 cm. - (Prawo Podatkowe / Instytut Studiów Podatkowych ; z. 12)

ISBN 83-87181-50-1

[000036199]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]