Powrót

Rekordy dla Antkowiak KrystynaZ117032

Thom Françoise

Beria : oprawca bez skazy / Françoise Thom ; przeł. [z fr.] Krystyna Antkowiak. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2016. - 999 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-83-8097-026-7

[000138110]

B133376

Werner Karl Ferdynand

Narodziny szlachty : kształtowanie się elit politycznych w Europie / Karl Ferdynand Werner ; przeł. z jęz. franc. Krystyna Antkowiaki. - Kęty : Wydaw. Marek Derewiecki, 2015. - 678 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Historyczna / Wydaw. Marek Derewiecki)

ISBN 978-83-61199-79-3

[000129295]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]