Powrót

Rekordy dla Andrzejuk BarbaraB107465

Andrzejuk Barbara

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe / Barbara Andrzejuk, Izabela Heropolitańska. - [2. wyd., stan prawny na 1 grudnia 2006 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. - 464 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7526-014-4

[000079942]

B123735

Heropolitańska Izabela

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe / Izabela Heropolitańska, Barbara Andrzejuk. - 3. wyd., [stan prawny na 30 czerwca 2012 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 624 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-264-3873-8

[000110004]

B88633

Andrzejuk Barbara

Gwarancje, poręczenia, awale i akredytywy standby / Barbara Andrzejuk, Izabela Heropolitańska. - Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 2000. - 483 s. ; 21 cm

ISBN 83-7261-080-0

[000049047]

B71517

Andrzejuk Barbara

Operacje dokumentowe (w transakcjach handlu zagranicznego): inkaso / Barbara Andrzejuk. - Warszawa : Twigger, 1992. - 65 s. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka Bankowca)

ISBN 83-900538-4-5

[000011703]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]