Powrót

Rekordy dla Andreeva AndreaB96501

Andreeva Andrea

Russlands langer Weg in den Rechtsstaat : Verfassung und Gesetzgebung / Andrea Andreeva. - Opladen : Leske + Budrich, 2002. - 292 s. ; 21 cm. - (Forschung Politikwissenschaft ; Bd. 166)

ISBN 3-8100-3586-6

[000063285]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]