Powrót

Rekordy dla Adamowicz PawełC10537.292 C10538.292

Opinie o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektórych innych ustaw : (druk senacki nr 331) / Senat RP. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Opracowań Tematycznych. - [Warszawa] : Kanc. Senatu. Biuro Studiów i Analiz, luty 1996. - 6 s. ; 30 cm. - (Zeszyty Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Seria Opinie, ISSN 1230-7440 ; nr 292(O-15/96))

[000015556]

Z103302

"Solidarność" i opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1980-1989) / aut.: Paweł Adamowicz [i in.]. - Gdańsk : Inst. Konserwatywny im. E. Burke'a, 1995. - 334 s. ; 21 cm. - (Historia i Idee ; z. 2)

ISBN 83-85937-30-7

[000018787]

B72898

Zespół metropolitalny : zarys koncepcji / Paweł Adamowicz [i in.] ; wstęp Lech Mażewski. - Gdańsk : Inst. Konserwatywny im. E. Burke'a, 1993. - 61 s. ; 21 cm. - (Ustrój Terytorialny ; z. 2)

ISBN 83-85937-05-6

[000000180]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]