Powrót

Rekordy dla Abramek MonikaB133806

Model dualistyczny czy dwa modele? : kontradyktaryjność a konsensualizm w procesie karnym / [red. nauk. Andrzej Światłowski ; aut. Monika Abramek i in.]. - Kraków : Krakowski Inst. Prawa Karnego Fundacja, 2015. - 303 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-942238-1-6

[000130050]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]