Powrót

Rekordy dla Arnold MaikB123407

Europe and America in the mirror : culture, economy and history / ed. by Maik Arnold, Przemysław Łukasik. - Kraków : Zakł. Wydaw. Nomos, 2012. - 293 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-83-7688-091-4

[000109538]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]