Powrót

Rekordy dla Ardilly PascalB70427

Dagum Camilo

Geneza i właściwości funkcji rozkładu dochodów / Camilo Dagum. Precyzja francuskiego indeksu cen konsumpcyjnych oraz optymalizacja próby / Pascal Ardilly, Francis Guglielmetti. - Warszawa : Pol. Tow. Statystyczne, 1991. - 91 s. : tab., wykr. ; 24 cm. - (Tłumaczenia / Polskie Towarzystwo Statystyczne. Rada Główna)

[000011713]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]