Powrót

Rekordy dla Andrzejuk ArturB70448

Gogacz Mieczysław

Niepełnosprawność : (aspekty teologiczne) / Mieczysław Gogacz, Artur Andrzejuk. - Warszawa : Pallottinum, 1991. - 134 s. ; 21 cm. - (Żyć w Światłości Bożej)

ISBN 83-7031-007-9

[000011721]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]