Powrót

Rekordy dla Ananicz SzymonC18577 C18578

Ananicz Szymon

Polska polityka wschodnia w trakcie prezydencji w UE w drugiej połowie 2011 roku / [Szymon Ananicz]. - Warszawa : Kanc. Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, listopad 2010. - 16 s. ; 30 cm. - (Opinie i Ekspertyzy / Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych ; OE-154)

[000107290]

B131927

Ananicz Szymon

Samotność w cnocie : ideologia nowoturecka w polityce zagranicznej Turcji / Szymon Ananicz. - Warszawa : Ośr. Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2015. - 43, 45 s. ; 21 cm. - (Punkt Widzenia / Ośr. Studiów Wschodnich im. Marka Karpia ; nr 49/kwiecień 2015)

ISBN 978-83-62936-56-4

[000126218]

B127487

Ananicz Szymon

Sułtani swingu : Turcja wobec integracji z Unią Europejską / Szymon Ananicz ; [tł. Maciej Kędzierski]. - Warszawa : Ośr. Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, listopad 2013. - 38, 41 s. ; 21 cm. - (Punkt Widzenia / Ośr. Studiów Wschodnich im. Marka Karpia ; nr 37)

ISBN 978-83-62936-32-8

[000117093]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]