Powrót

Rekordy dla Alvesson MatsB106622 BSE6344

Aktorzy życia publicznego : płeć jako czynnik różnicujący / pod red. Renaty Siemieńskiej ; [M. Alvesson i in. ; tł. Paulina Rogala]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2003. - 237 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 83-7383-030-8

[000066204]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]