Powrót

Rekordy dla Adamowicz PatrykB139302

Wykład prawa rynku finansowego / red. Anna Jurkowska-Zeidler, Aleksandra Nadolska ; Patryk Adamowicz [i in.]. - [Stan prawny: 30 marca 2017 r.]. - Gdańsk : Uniw. Gdański, 2017. - 150, [2] s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7865-563-3

[000142616]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]