Powrót

Rekordy dla Adam Lesław (1908-1979)A14983

Adam Lesław (1908-1979)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 3 maja 1791 r. a Konstytucja z 23 kwietnia 1935 r. / Lesław Adam, Zenon Wachlowski. - Lwów : Z. Gł. T.S.L., 1938. - 14 s. ; 20 cm. - (Popularne Referaty ; z. 5)

[000115704]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]