Powrót

Rekordy dla Arnold LouisA1572

Schoen Wilhelm Eduard von (1851-1933)

Mémoires (1900-1914) / Baron de Schoen ; trad. de l'allemand par Louis Arnold ; préf. de Jacques Bainville. - Paris : Plon, 1922. - XV, 332 s. ; 18 cm

[000132821]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]