Powrót

Rekordy dla Antkowiak AdamB119396

Rażące naruszenie prawa przez KNB : aspekty prawne zawieszenia działalności Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu / pod red. Adama Antkowiaka. - Warszawa : Epigraf, 2011. - 121 s. : fot. ; 24 cm

ISBN 978-83-931782-2-3

[000102097]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]