Powrót

Rekordy dla Andrzejowski Antoni (1785-1868)B4906

Andrzejowski Antoni (1785-1868)

Ramoty Starego Detiuka o Wołyniu / [Antoni Andrzejowski] ; wyd. i przedm. opatrzył Fr. Rawita Gawroński. T. 1-3. - Wilno : Tow. Udziałowe "Kurjer Litewski", 1914. - 1 wol. ([2], 269, 236, 234 s.) : il. ; 22 cm. - (Bibljoteka Pamiętników)

[000124845]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]