Powrót

Rekordy dla Ananicz KatarzynaB129002 B129688

Polskie 10 lat w Unii / [red. Małgorzata Kałużyńska i in. ; zespół aut. Katarzyna Ananicz i in.]. - Warszawa : MSZ, 2014. - 246 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-63743-80-2

[000120260]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]