Powrót

Rekordy dla Albert ZygmuntB71657 Z104171

Kaźń profesorów lwowskich lipiec 1941 : studia oraz relacje i dokumenty / zebr. i oprac. przez Zygmunta Alberta ; [kol. red.: Karol Fiedor, Jerzy Kucharczyk, Herbert Myśliwiec, Jerzy Siciarz, Janusz Trzciński, Wojciech Wrzesiński]. - [Wrocław] : Uniw. Wrocławski, 1989. - 382 s., [24] k. tabl. ; 24 cm

ISBN 83-229-0351-0

[000000670]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]