Powrót

Rekordy dla Adamowicz MieczysławB117567

Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje / red. nauk. Marian Podstawka ; aut. Mieczysław Adamowicz [i in.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2010. - 823 s. : wykr. ; 25 cm

ISBN 978-83-01-16298-6

[000098531]

A17503

Kółka rolnicze w rozwoju wsi polskiej / praca zb. pod red. Mieczysława Adamowicza i Stefana Ignara. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1979. - 315, [1] s. : tab., wykr. ; 20 cm

[000037583]

B99919

Rola projektów europejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym / pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu. - Warszawa : SGGW, 2004. - 339 s. ; 24 cm

ISBN 83-7244-502-8

[000068199]

B99029.1 B99029.2

Strategie rozwoju lokalnego / pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu. T. 1 : Aspekty instytucjonalne. T. 2 : Aspekty instrumentalne. - Warszawa : SGGW, 2003. - 2 t. (351, 463 s.) : wykr., mapy ; 24 cm

ISBN 83-7244-461-7

[000066675]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]