Powrót

Rekordy dla Antkiewicz SławomirB106551

Finanse, bankowość i rynki finansowe : praca zbiorowa / pod red. nauk. Edmunda Pietrzaka, Magdaleny Markiewicz ; [aut. Sławomir Antkiewicz i in.]. - Gdańsk : Uniw. Gdański, 2006. - 508 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 83-7326-392-6

[000078953]

B115242 BSE9177

Gospodarka w warunkach kryzysu / red. Sławomir Antkiewicz, Michał Pronobis. - Warszawa : CeDeWu, 2009. - 310 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7556-201-9

[000092566]

B124133

Antkiewicz Sławomir

Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym / Sławomir Antkiewicz. - Warszawa : CeDeWu, 2012. - 317 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7556-325-2

[000110959]

B115564

Antkiewicz Sławomir

Polski rynek obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych / Sławomir Antkiewicz. - Gdańsk : Uniw. Gdański, 2009. - 279 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7326-673-5

[000094746]

B111153.1 B111153.2 BSE8492 BSE8493

System finansowy w Polsce / red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak ; aut. Sławomir Antkiewicz [i in.]. T. 1-2. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008. - 2 t.( 482 ; 511 s.) : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-01-15237-6

[000085815]

B112079 BSE8749

Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych / Sławomir Antkiewicz, Marcin Kalinowski (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 352 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7556-114-2

[000088560]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]