Powrót

Rekordy dla Ananicz Andrzej (1951-2017)A23969

Poland-NATO : report / Andrzej Ananicz [i in.] ; Center for Intern. Relations. Inst. of Public Affairs. - Warsaw : Inst. of Public Affairs, 1995. - 54 s. ; 20 cm

ISBN 83-86759-05-4

[000013146]

B111495 BSE8729#ubytek

Polityka bez strategii : bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego / pod red. Antoniego Z. Kamińskiego ; [aut. Andrzej Ananicz i in.]. - Warszawa : Inst. Studiów Politycznych PAN, 2008. - 142 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-60580-18-9

[000087381]

B92348

Ananicz Andrzej (1951-2017)

Russia - change or continuity? / Andrzej Ananicz, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Bartłomiej Sienkiewicz ; Center for International Relations at the Institute of Public Affairs. - Warszawa : Centrum Stosunków Międznar. Inst. Spraw Publicznych, 1997. - 56 s. ; 21 cm

ISBN 83-86917-36-9

[000056511]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]