Powrót

Rekordy dla Allen John L.B99565

Allen John L.

Konklawe : strategie, uczestnicy i przebieg wyborów następnego papieża / John L. Allen junior. - Warszawa : Studio Emka, 2004. - 279 s. ; 21 cm

ISBN 83-88931-40-7

[000067524]

B103541

Allen John L.

Papież Benedykt XVI : biografia Josepha Ratzingera / John L. Allen ; przekł. [z ang.] Robert Bartołd. - Poznań : Dom Wydaw. Rebis, 2005. - 413 s., [2] k. tabl. : fot. ; 23 cm

ISBN 83-7301-745-3

[000073852]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]