Powrót

Rekordy dla Adamowicz MarekB126207

Ustawa deweloperska : komentarz praktyczny do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego / red. Iwona Kredzińska ; aut. Marek Adamowicz [i in.]. - Stan prawny na 30 marca 2013 r. - Wrocław : Wydaw. Komentarzy Praktycznych, 2013. - 592 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-934689-0-4

[000114361]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]