Powrót

Rekordy dla Abramczyk JózefB97350 B86434 ZB97036

Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego : makieta / w oprac. red. haseł udział wzięli Józef Dancygier [i in. ; aut. haseł Abramczyk Józef i in.]. - Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1989. - 460 s. : portr. ; 25 cm

ISBN 83-205-4045-3

[000029510]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]