Powrót

Rekordy dla Aparicio Pérez Miguel A.A25488

Solé Tura Jordi

Las Cortes Generales en el sistema constitucional / Jordi Sole Tura, Miguel A. Aparicio Perez. - 2 ed. - Madrid : Tecnos, 1988. - 305, [6] s. ; 18 cm. - (Temas Clave de la Constitucion Espanola)

ISBN 84-309-1628-8

[000037339]

B96906 B96907 BSE5988

Solé Tura Jordi

Kortezy Generalne w systemie konstytucyjnym Hiszpanii / Jordi Solé Tura, Miguel A. Aparicio Pérez ; przeł. Anna Łabno. - [Wyd.2]. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. - 195 s. ; 21 cm. - (Parlamenty Świata)

ISBN 83-7059-523-5

[000064348]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]