Powrót

Rekordy dla Antkiewicz Monika Wyrzykowska Zobacz: Wyrzykowska-Antkiewicz MonikaB128976

Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej / red. nauk. Izydor Sobczak, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. - Warszawa : Wyższa Szk. Bankowa w Gdańsku, 2013. - 200 s. : wykr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867 ; t. 25/2013)

ISBN 978-83-7556-613-0

[000120172]

B124663

Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu / red. nauk. Monika Wyrzykowska-Antkiewicz. - Gdańsk : Wyższa Szk. Bankowa w Gdańsku, 2012. - 235 s. : wykr. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867 ; t. 17/2012)

ISBN 978-83-7556-502-7

[000111867]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]