Powrót

Rekordy dla Allen DerekC11154

Podatki w krajach Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do organizacji pozarządowych / Senat RP. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu. Dział Szybkiej Informacji. - [Warszawa] : Kanc. Senatu. Biuro Studiów i Analiz, czerwiec 1995. - 32, 27 s. ; 30 cm. - (Budowa społeczeństwa obywatelskiego - rola organizacji pozarządowych w Polsce). - (Materiały / Kancelaria Senatu. Biuro Studiów i Analiz)

[000010748]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]