Powrót

Rekordy dla Adamowicz MagdalenaB101101 BSE5849

Adamowicz Magdalena

Droga od państwa narodowego do Unii Europejskiej : na przykładach Irlandii i Polski / Magdalena Adamowicz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - 163 s. : wykr. ; 21 cm

ISBN 83-7322-300-2

[000062564]

B137314

Europeizacja prawa morskiego / pod red. Magdaleny Adamowicz i Justyny Nawrot. - Gdańsk : Arche, 2016. - 262 s. ; 22 cm

ISBN 978-83-88445-62-0

[000138529]

B139209

Prawo transportowe : morze, ląd, powietrze / red. Dominika Wetoszka ; aut. Magdalena Adamowicz [i in.]. - Warszawa : Beck, 2017. - XIX, 177 s. ; 21 cm. - (Monografie Prawnicze / Beck)

ISBN 978-83-8128-075-4

[000142361]

B102860 BSE7246

Prawo ubezpieczeń gospodarczych / red. Zdzisław Brodecki, Małgorzata Serwach ; Magdalena Adamowicz [i in.]. - [Stan prawny na 1 czerwca 2005 r.]. - Kraków : Kantor Wydaw. Zakamycze, 2005. - 1472 s. ; 21 cm. - (Komentarz / Zakamycze)

ISBN 83-7444-054-6

[000072824]

B116093.1

Prawo ubezpieczeń gospodarczych / red. Zdzisław Brodecki, Małgorzata Serwach, Marcin Glicz ; Magdalena Adamowicz [i in.]. T. 1 : Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń. - 2. wyd., [stan prawny na 1 października 2009 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 1318 s. ; 21 cm. - (Komentarze / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-7601-916-1

[000095956]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]