Powrót

Rekordy dla Antkiewicz AndrzejA28473

Ku lepszemu prawu - dyskurs nauki i praktyki : uwagi na tle ostatnich zmian legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej : praca zbiorowa / pod red. Ireneusza Kunickiego i Andrzeja Antkiewicza. - Sopot : Currenda, 2015. - 195 s. ; 20 cm

ISBN 978-83-60833-67-4

[000129047]

B133805

Metodyka pracy komornika sądowego / red. nauk. Andrzej Marciniak, Monika Michalska-Marciniak ; aut. Andrzej Antkiewicz [i in.]. - Sopot : Currenda, 2015. - 795 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-60833-65-0

[000130051]

B135916

Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej / koncepcja i koordynacja projektu Dagmara Olczak-Dąbrowska ; Andrzej Antkiewicz [i in.] ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. - Warszawa : Inst. Wymiaru Sprawiedliwości, 2016. - 470 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-907141-3-4

[000135024]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]