Powrót

Rekordy dla Andrzejewski Roman (1930-2015)B57676

Andrzejewski Roman (1930-2015)

Proces przebudowy struktury gospodarczej Wielkopolski 1945-1970 / Roman Andrzejewski. - Warszawa : PWN, 1978. - 134, [1] s. ; 24 cm. - (Biblioteka "Kroniki Wielkopolski", ISSN 2082-1220)

[000143386]

BSE7068

Różnorodność biologiczna Polski : drugi polski raport - 10 lat po Rio / pod red. Romana Andrzejewskiego i Andrzeja Weigle. - Warszawa : Nar. Fund. Ochrony Środowiska, 2003. - 284 s. : wykr.,mapy ; 28 cm

ISBN 83-85908-75-7

[000071636]

BSE3015

Karaczun Zbigniew M.

Słownik angielsko-polski ochrona środowiska / Zbigniew Karaczun, Karol Budziński i Roman Andrzejewski ; Polski Komitet Międzynarodowej Organizacji Unifikacji Neologizmów Terminologicznych - MOUMT. - Warszawa : MOUNT Pol. Komitet, 1995. - 124 s. ; 21 cm

ISBN 83-86027-70-3

[000021636]

C10370 BSE1414#ubytek

Stan środowiska w Polsce / pod red. Romana Andrzejewskiego i Marka Baranowskiego ; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska ; Centrum Informacji o Środowisku GRID - Warszawa. - Warszawa : Państ. Inspekcja Ochrony Środowiska, 1993. - 105 s. : il. ; 30 cm

ISBN 83-85949-00-3

[000005886]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]