Powrót

Rekordy dla Adamowicz LeszekB131570

Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych / Leszek Adamowicz [i in.] ; red. Urszula Nowicka. - Warszawa : Gaudentinum, 2014. - 146 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-62263-98-1

[000125057]

B95088

Adamowicz Leszek

Zakres uprawnień spowiednika według prawa powszechnego Kościoła łacińskiego i prawa wspólnego katolickich Kościołów wschodnich / Leszek Adamowicz. - Lublin : Polihymnia, 2001. - 362 s. ; 21 cm

ISBN 83-7270-078-8

[000061247]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]