Powrót

Rekordy dla Ashley Percy (1876-1945)B1065

Ashley Percy (1876-1945)

Zarząd centralny i lokalny w Anglii, Francyi, Prusiech i Stanach Zjednoczonych : studyum porównawcze / napisał Percy Ashley ; tł. Jerzy Gościcki. - Lwów : Tow. Wydawnicze, 1910. - IX, 321 s. ; 21 cm

[000121431]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]