Powrót

Rekordy dla Arczewska MagdalenaB104051

Arczewska Magdalena

Nie tylko jedna ustawa : prawo o organizacjach pozarządowych / Magdalena Arczewska ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Inst. Spraw Publicznych, 2005. - 94 s. ; 24 cm

ISBN 83-89817-95-0

[000074711]

B114761

Arczewska Magdalena

Nie tylko jedna ustawa : prawo o organizacjach pozarządowych / Magdalena Arczewska ; Instytut Spraw Publicznych. - Wyd. 2, poszerz. i uaktual. - Warszawa : Inst. Spraw Publicznych, 2009. - 117 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7689-028-9

[000093546]

B113975

Arczewska Magdalena

Społeczne role sędziów rodzinnych / Magdalena Arczewska. - Warszawa : UW, 2009. - 212 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-235-0580-8

[000092128]

B122144

Arczewska Magdalena

Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw społecznych i ochrony środowiska / Magdalena Arczewska ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Min. Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pożytku Publicznego, 2011. - 32 s. ; 24 cm. - (Biblioteka Pożytku Publicznego)

ISBN 978-83-61752-74-5

[000107332]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]