Powrót

Rekordy dla Apanel DanutaB128091

Obszary wykluczenia społecznego - sfera biologiczna i środowiskowa / red. nauk. Danuta Apanel, Anetta Jaworska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2013. - 236 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7780-544-2

[000118089]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]