Powrót

Rekordy dla Allen Charles R.B2522

Prosser Charles Allen (1871-1952)

Vocational education in a democracy / by Charles A. Prosser and Charles R. Allen. - New York : The Century Co., 1925. - VI, 580 s. ; 21 cm

[000136704]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]